ห้องพัก

ห้องพักมี 2 แบบ
แบบเตียงเดียว
แบบเตียงคู่